Home > Werkwijze

Werkwijze


Een duidelijk stappenplan voor je website

We geloven sterk in vereenvoudiging en kiezen voor ongecompliceerd projectmanagement op basis van een duidelijk stappenplan. Deze vereenvoudigde methodologie past ook het best binnen onze kleine structuur.

Voorbereiding  / Uitvoering  / Nazorg

Werkwijze schema

VOORBEREIDING

1. Het voorgesprek

In het voorgesprek maken we nader kennis en bespreken we je noden en doelstellingen. Met gerichte vragen verzamelen wij zoveel mogelijk relevante informatie over het design, de functionaliteit en de interactiviteit van de website. Meer over dat eerste gesprek.

2. We analyseren je project

Na het voorgesprek maken wij eerst een analyse van je webproject. Is het project haalbaar? Welke oplossingen zijn er mogelijk binnen het budget?
Wat is de inhoud en het nut van onze analyse?

3. We maken een gedetailleerde offerte

Op basis van het voorgesprek en onze analyse werken we een gedetailleerde offerte voor je webproject uit. Na goedkeuring van de offerte leggen we alles vast in een contract.

4. Het key team en de planning

We stellen het key team van de beide partijen samen. "Wie is voor wat verantwoordelijk?". Met het key team wordt ook een concrete planning uitgewerkt.
Meer info over het key team en de planning.

Uw aanvraag is succesvol verstuurd!

1142

Contacteer ons voor advies of een offerte

Gelieve deze informatie aan te passen of te vervolledigen:

Contacteer mij via:
“Identificeer de sterke en zwakke punten
van je bestaande website en vergelijk
met die van je concurrenten.”

UITVOERING

5. De informatie-architectuur en het grafisch ontwerp

We maken nu de informatie-architectuur (plattegrond) van je website op. Aansluitend gaat de webdesigner het design of grafisch concept voor de website uitwerken.

6. Domeinnamen en website hosting

Domeinnamen en hosting worden in kaart gebracht en geactiveerd. Waar mogelijk worden bestaande hostingcontracten overgenomen en verdergezet.

7. Website ontwikkeling en programmatie

In deze fase wordt de website technisch uitgebouwd en geprogrammeerd. Er worden functionaliteiten uitgedacht en er wordt (op maat) ontwikkeld.
Meer over de website ontwikkeling en programmatie

8. Het Content Management Systeem (CMS)

We koppelen ons Content Management System (CMS) aan de website. Met het CMS kan je later zelf de structuur, navigatie en inhoud van je site kan aanpassen.

9. De inhoud wordt toegevoegd en er volgt een eerste optimalisatie van de website

Alle content wordt op een consequente en logische manier in de website geplaatst. Ook een eerste SEO (Search Engine Optimalisatie) van de inhoud gebeurt aansluitend.

10. De website wordt uitvoerig getest

Nu wordt de website uitvoerig getest op eventuele fouten in de programmatie of inconsequenties in de opmaak van de pagina's. Daarna volgt ook "cross browser testing" en "cross device testing".
Meer over het testen van je website.

11. De CMS-opleiding en de SEO-opleiding

In de CMS-opleiding leiden we je op voor gebruik van het CMS (Content Management System). Daarnaast geven we je een SEO-opleiding waarna je zelf aan zoekmachineoptimalisatie (SEO) kunt doen.

12. Je website wordt online geplaatst

Je website gaat nu 'live' voor het publiek. We volgen alles van nabij op. Meteen krijg je ook toegang tot het CMS en de bezoekersstatistieken zodat je alles nauwgezet kan opvolgen en evalueren.
Meer over het online plaatsen van je website

“Wij zijn van mening dat een project niet stopt
met het online gaan van de website.
Verfijning en optimalisatie maken daarom
integraal deel uit van onze nazorg.”

NAZORG

13. We evalueren en optimaliseren de website

Na het live gaan van je website weten we graag of je tevreden bent. Daarom plannen wij op korte termijn een evaluatie van je website en de resultaten. Waar nodig optimaliseren we.

14. Service en ondersteuning

Na oplevering van de website voorzien we ondersteuning gedurende één maand voor eventuele fouten. Nadien kan je terugvallen op onze diensten voor service en ondersteuning.


Voila, dat was het !
Download ons stappenplan of contacteer ons voor meer informatie.